Om oss


Nätra Hembygdsförening bildades 1935. Hembygdsgården är belägen på Prästbordet mellan Nätra kyrka och kyrkoruin nära Bjästa. Mangårdsbyggnaden uppfördes på 1700-talet och kommer från Näske by. På området finns också rundloge, dubbelhärbre, brännvinsbod, kornbastu, smedja, skvaltkvarn, bagarstuga, servicebyggnad och en stor friluftsscen med publikläktare.


Vi är en ideell förening som arbetar för Nätrabygden och dess kulturarv. Förutom Nätra Hembygdsgård äger och driver vi också Köpmanholmens Bruksmuseum med Ringarbönninga vid Herrgårdsparken, en Second Hand-butik i Bjästa samt har fäbodstugor på Västanå och Ödens fäbodar.


Vår värdegrund
Vår vision är att koppla ihop förr och nu med framtiden.


Vårt uppdrag
Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.


Våra kärnvärden
Hembygdsföreningens kärnvärden är dåtid, nutid och framtid för alla åldrar.