1935

Nätra Hembygdsförening bildades den 8 september 1935.

 

Styrelse:

fru Ingeborg Hedberg, Köpmanholmen

flottningschef Artur Niemann, Blåvik

folkskollärare Hans Westberg, Bräcke

hemmansägare Conrad Öberg, Bjästa

skogschef Karl Hedberg, Fagerlandet

chaufför Sven Vågberg, Köpmanholmen

landstingsman Emil Näsström, Åmynnet

hemmansägare Anton Sundström, Hagaris

fru Anna Karlsten, Näs

fru Anna Apler, Köpmanholmen

 

Insamling av äldre allmogeföremål från socknen och undersökning av olika gårdar lämpliga som hembygdsgård.


1936

Forss Aktiebolag skänkte mangårdsbyggnaden och dubbelhärbret på Edblads f.d. hemman i Näske till hembygdsföreningen. En stor helkorsbyggnad från 1700-talet, härbret med ryska kulhål från 1721.


1937

Den medeltida kyrkoruinen restaurerades på föreningens initiativ.
Medel erhölls från kyrko- och kommunalfullmäktige samt riksantikvarieämbetet.
Bo Hellman från Härnösand ledde utgrävningarna.


1938

Nätra pastorat upplät ett markområde på Prästbordet mellan kyrkan och kyrkoruinen för den blivande hembygdsgården.


1940

Hembygdsföreningen anordnade en stor hantverks- och småindustriutställning på Forssgården, Köpmanholmen.


1940-41

Den blivande hembygdsgården flyttades från Näske till sin nuvarande plats på Prästbordet, Bjästa. Arbetet genomfördes med hjälp av s.k. samvetsömma män. Invigdes av riksantikvarie Sigurd Curman den 12 oktober 1941.


Andra byggnader som flyttades till hembygdsgården de första åren var rundlogen från f.d. Edinska hemmanet i Bjällsta, kornbastun från Wedins i Sörgård och smedjan från Sundins i Västanå. Bredvid rundlogen stod tidigare även en s.k. storhässja.1945

Styrelsen bestod av Ingeborg Hedberg, K. I. Altin, Algot Johansson, Sven Vågberg, Emil Näsström, Anna Apler och Hans Westberg.


1945

Stor hembygdsfest 15 juli med urpremiär av greve Lennart Bernadottes bygdespel "Kam i Nesom" efter en gammal sägen i socknen. Över 3 000 åskådare fanns på plats vid sluttningen mot Nätraån. Prologen till spelet skrevs av författaren Albert Viksten. Spelet har sedan framförts med jämna mellanrum, även på Skansen i Stockholm.


1955

Styrelsen bestod av Ingeborg Hedberg, Merit Hedberg, Sven Vågberg,
Algot Johansson, Hans Westberg,
Emil Näsström och Sven Westlin.


1959

Utställningen "Vårt dagliga bröd" anordnades på Forssgården, Köpmanholmen, i samband med Samfundet för Hembygdsvårds sommarmöte i Ångermanland. Uppmärksammades i radio och tv.


1962

Hembygdsföreningen erhöll som gåva av hemmansägare Johannes Berglund i Öden ett kokhus på Ödens fäbodar, belägna på Skuleskogen. Här hölls under många år i augusti en friluftsgudstjänst i samarbete med Svenska Kyrkan.


1963

Bjästa byamän skänkte byns gamla spruthus (brandstation) till hembygdsföreningen. Byggnaden revs dock i början av 1990-talet.


1965

Styrelsen bestod av Sven Westlin, Inga Marklund, Sven Vågberg, Algot Johansson, Otto Nyberg, Christoffer Persson och Siri Eriksson.


1968

Västanå byamän skänkte Västanå fäbodar med 5 hektar mark till hembygdsföreningen. Upprustningen av fäbodvallarna och stigarna på fjällskogen inleddes i samarbete med Nätra GIF i Överbygden.


1970

Ncb skänkte Köpmanholmens äldsta brukshus till hembygdsföreningen. Huset, som byggdes 1864 (kallat "Bläckhornet") iordningställdes som tidstypisk arbetarbostad av Harald Brändström och Sven Westlin. Dessutom insamlades mängder av dokument och fotografier med anknytning till industrihistorien.


1970

Nätra och Sidensjö Hembygdsföreningar gjorde myndigheterna uppmärksamma på bevarandet av Brynge vattensåg och lärftmangel. Byggnaderna restaurerades i slutet av 1970-talet genom AMS, kommunen och RAÄ. Idag finns här en unik kulturmiljö av riksintresse - Brynge Kulturområde.


1975

Styrelsen bestod av: Odd Ansnes, Sven Westlin, Harald Brändström,
Christoffer Persson, Siri Eriksson,
Otto Nyberg och Gunnar Ågerstrand.


1977

Urpremiär för bygdespelet "Häxan" vid Skulebergets fot. Spelet, skrivet av greve Lennart Bernadotte, Mainau, arrangerades och framfördes i ett nära samarbete mellan Vibyggerå och Nätra hembygdsföreningar med Arne Olsson som regissör.


1981

Hembygdsföreningen i samarbete med Nätra Lions Club tog fram ett halssmycke i form av det gamla sockensigillet. Under 1980-talet samarbetade hembygdsföreningen och Lions vid många evenemang på hembygdsgården.


1982

Böckerna "Sörkörare" (författare Kersti Ullenhag) och "Bondeköpmän" (författare Mats Morell) utkom. Källmaterialet hämtades bland annat från studiecirklar i föreningens regi om linhantering och sörköreri samt bevarade brev och räkenskaper från den legendariske lärftshandlaren, storbonden och kyrkvärden m.m. Erik Norberg i Kornsjö (1788-1871).


1984

Den åttkantiga rundlogen genomgick en genomgripande restaurering (AMS-projekt).


1985

50-årsjubileum firades.


Styrelsen bestod av Markus Lindström, Tore Hägglund, Christoffer Persson, Anders Berglund, Eleonore Sellin, Siri Eriksson och Holger Viklund.


1992

Hembygdsgården renoverades, nytt spåntak lades.


1995

Kam i Nesom 50-årsjubilerade.


Styrelsen bestod av: Olof Norberg, Eleonore Sellin, Christoffer Persson, Anders Berglund, Lennart Olsson, Bengt Gerdin och Lennart Kempe.


1999

Digitaliseringen av föreningens fotosamlingar inleddes. Initiativtagare var Magnus Näslund och Lennart Olsson.


2000

Källarvåningen på hembygdsgården stod färdig efter renovering. Här finns bland annat kök samt kontors- och förrådslokaler.


2003

Olle Norberg avgick efter 17 år som ordförande. Till ny ordförande valdes Elis Berglund. Under 1990-talet hölls varje sommar höns, grisar och får på hembygdsgården, till stor glädje inte minst för besökande barnfamiljer.


2004

Den nybyggda bagarstugan stod klar. Förutom kursverksamhet hyrs den ut till alla som vill baka sitt eget tunnbröd på traditionellt vis i vedeldad bakugn.


2005

70-årsjubileum firades.


Styrelsen bestod av Elis Berglund, Marianne Wallgren, Magnus Näslund,
Siv-Britt Sjöberg Viberg,
Jan Qvarnström, Anders Berglund och Per-Eric Ödling.


2007

Mångmiljondonation till Bruksmuseet i Köpmanholmen genom testamente av
Mikko Andersson, Stockholm. Stiftelse bildades.


2009

Marianne Wallgren valdes till ny ordförande. Totalrenovering av Bruksmuseet i Köpmanholmen. Magnus Näslund anställdes som projektledare för Köpmanholmens Bruksmuseum.


2011

Ett vagnslider byggdes för att på ett bra sätt kunna visa upp alla gamla vagnar, risslor och slädar.

Vår första fotoalmanacka gavs ut.


2012

Föreningen öppnar en Second Hand-butik i förhyrd lokal i centrala Bjästa.


2014

Föreningen köpte in fastigheten på Sågvägen 6 i Köpmanholmen, Mikko Anderssons uppväxthem. Stor invigning av Herrgårdsparken.
Föreningen startade projektet Kulturbroar med Tommy Thelin som anställd projektledare.


2015

Café Svea öppnade i fastigheten Sågvägen 6.


Styrelsen bestod av Marianne Wallgren, Rut Näslin, Magnus Näslund,

Jan Qvarnström, Per-Eric Ödling, Axel Häggkvist, Kent Kjellsson och Birgitta Westin.

2017

Second Hand-butiken nyöppnar i större lokaler på Nätragatan 37 i Bjästa.


2019

Första spadtaget till nya Ringarbönninga vid Köpmanholmens Bruksmuseum togs 12 november.

2020

Servicebyggnad med ändamålsenligt kök och toaletter byggs vid Hembygdsgården.


2021

Invigning av nya Ringarbönninga vid Köpmanholmens Bruksmuseum den 8 september (Mikko Anderssons födelsedag). Föreningen inköper herrgårdsflyglarna i Köpmanholmen.